Allmänna villkor och integritetspolicy

Allmänna villkor som reglerar förhållandet mellan “Medlem” och Entreprenör Sverige på entreprenorsverige.se

(Villkoren gäller fr.om. 2018-03-25 )

Entreprenör Sverige ska efter bästa förmåga leverera ett kostnadsfritt medlemsskap med tillhörande tjänster till Medlemmen. Entreprenör Sverige ansvarar för att ev. erhållna handlingar från Medlemmen (vid ex. kostnadsfria tjänster så som rådgivning) förvaras på betryggande sätt och inte delges utomstående.

Medlemmen förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Medlemmen ansvarar för att innehåll upplagt av medlemmen på entreprenorsverige.se inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

Om Entreprenör Sverige förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom eldsvåda, arbetskonflikt, blixtnedslag, beslag, myndighetsbestämmelse, hackingattacker (såsom överbelastningsattacker) samt fel eller försening i tjänsten från underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på entreprenorsverige.se. Ändringar kan ske löpande och det är Medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.

Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR är en lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter. För att du ska kunna få aktuell information om vårt arbete sparar vi de uppgifter som du själv lämnar såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Entreprenör Sverige värnar om din integritet och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att använda dina personuppgifter i samarbete med en av våra partners i syfte att kunna kommunicera med dig. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Kontakta i det fallet Entreprenör Sverige: hej@entreprenorsverige.se

Tvist om tolkning eller tillämpning av dessa allmänna villkor ska avgöras av allmän domstol.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet via din webbläsare. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande på en specifik webbplats.

Vi använder cookies för att göra användarupplevelsen av webbplatsen bättre och för att kunna anpassa webbplatsen efter dina intressen och behov.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den typen kallas för ”persistent cookie”. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. En ”persistent cookie” lagras på din enhet en längre tid eller till dess att du själv tar bort den. Hur länge cookien lagras på din enhet beror på ”livstiden” för den specifika cookien. Den andra typen av cookies kallas ”session cookies”. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

EntreprenörSverige.se i ett samarbete med DigitalWebbyra.se erbjuder ett delbetalningsalternativ för DigitalWebbyrås tjänster med 0 % ränta, inga extra avgifter. Det här erbjudandet är en enkel delbetalning och rent praktiskt kan det vara en intern kredit som DigitalWebbyrå ger till sina kunder.

Google Analytics

Statistikverktyget Google analytics placerar en cookie på din dator som samlar in information om hur du surfar på vår webbplats. Vi använder informationen för att se vilket innehåll som är populärt samt för att förbättra webbplatsen. Statistikverktygets cookie innehåller ingen information om vem du är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator. Information som samlas in via Google Analytics lagras av Google på deras servrar.

Om du vill veta mer kan du läsa Google Sekretess-policy som beskriver hur din information används hos Google: https://policies.google.com/privacy/partners.

Facebook

Det sociala nätverket Facebook placerar cookies på din dator för bland annat autentisering mot ditt Facebook-konto, annonsering och statistik. Du kan läsa mer om hur Facebook använder cookies här: https://sv-se.facebook.com/policies/cookies/.

Webbplatsen skapar medlems- sidor, profil- sidor och erbjudande- sidor från bilder som medlemmar skickar in: profilbild, företagsbild och logotyp. Entreprenör Sverige har inget ansvar i det fall någon skickar felaktiga bilder, felaktig logotyp eller felaktig text. Vi försöker i allra högsta mån ha koll på allt innehåll på plattformen och försöker att ta bort felaktig information eller bilder från plattformen så fort vi uppmärksammar det. Du kan alltid maila oss och tipsa oss. Om du vill att vi tar bort din profil, din företagsprofil, ditt företagserbjudande eller all din info behöver du maila oss: hej@entreprenorsverige.se

Om att lämna eller ta tillbaka ditt samtycke

Är din webbläsare inställd på att tillåta cookies har du lämnat ditt samtycke till att vi placerar cookies på din dator.

Du kan använda vår webbplats utan att några cookies aktiveras. I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies.

Du kan ta tillbaka ditt samtycke genom att ändra inställningar i webbläsaren.

Kontakta oss för mer info på: hej@entreprenorsverige.se