Bli entreprenör

Egenskaper och attityden skapar entreprenören

Det finns ingen färdig modell att följa som gör dig till en framgångsrik entreprenör!

Bli entreprenör

Lyckat entreprenörskap har till största del sin grund i individens personliga egenskaper och inställning.

Bli entreprenör

Med det sagt finns det all möjlighet att utvecklas från den plats du befinner dig på nu, till din ambition om att bli en lyckad entreprenör. Vi erbjuder gratis rådgivning, utifrån dina förutsättningar och visioner, och guidar dig i rätt riktning mot ditt mål.

Bli entreprenör

Entreprenörskap ställer stora krav på ens egen förmåga att att tro på sig själv och sin idé, att organisera verksamheten och framförallt att förverkliga och omsätta idén till praktik. Entreprenören blickar alltid framåt, är fokuserad på nya affärsmöjligheter och driver sin verksamhet framåt med innovativa lösningar.

En innovativ idé som du aldrig förverkligar räcker inte för att bli entreprenör, det krävs att du levererar resultat. Du behöver vara driven och handlingsorienterad, att våga ta risker och testa och misslyckas tills det blir rätt. Men du kan utveckla de kvalitéer och steg som gör att du når hela vägen fram.

Våra erfarna rådgivare vägleder dig gärna kostnadsfritt och tar fram de individuella steg och delmål som hjälper dig nå ditt mål. Vi coachar dig ex. i frågor som rör din affärsidé, att vara ekonomiskt smart och kring personlig utveckling.

Går du i entreprenörstankar och känner dig överväldigad och att du har fastnat i idéstadiet?

Våra erfarna rådgivare erbjuder dig individuell och kostnadsfri vägledning som hjälper dig att etablera din verksamhet!

Vill du ha hjälp?