Aktiva kvinnor i styrelser

Kvinnors ledningsposition stärks sakta men säkert

multitasking
freelancer

Aktiva kvinnor i styrelser och ledning stärks, men bara marginellt.

Endast 19 % av styrelseledamöter i företag med en omsättning på minst 5 miljoner kronor är kvinnor.

Andelen bolag med minst en kvinna i styrelsen var 36% vilket är samma nivå som i föregående års undersökning. I undersökningen ingår företag med över 5 miljoner kr i omsättning och minst fem anställda. Andelen kvinnor av styrelseledamöterna totalt ligger kvar på 17%, det är samma nivå som föregående år.Positivt är att undersökningen visar att andelen kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är mycket högre. Det innebär en förändring i positiv riktning på sikt. Men det går långsamt och totala andelen kvinnor på styrelseposter ökar endast marginellt. arbetar vi aktivt med att visa hur viktigt det kan vara att externrekrytera med mångfald för ögonen och bedriva ett aktivt styrelsearbete både ur ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland.Undersökningen visar också utvecklingen av andelen kvinnor på vd-poster. Här ökar andelen kvinnor marginellt från 10% till 11%. Bland de nytillkomna vd-posterna är andelen kvinnor högre. Även här sker alltså en förändring i positiv riktning, men det går långsamt.

Kvinnors styrelserepresentation är avhängande av branschtillhörighet. I kvinnodominerade branscher som vård och utbildning är kvinnor högt representerade medan de är underrepresenterade inom ex. industrin.

Jämställdhetsfrågan inom ledningsstrukturerna är viktig för både tillväxt och företagens hållbarhet. Långsiktigt går det dock att se en positiv förändring då kvinnor bland de nytillkomna styrelseplatserna är väsentligt högre samt en tydlig ökning av nytillkomna kvinnliga VD- poster också går att urskilja.

Dela den här artikeln

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Dela på print