Digitalisering & Intreprenörskap

Digitalisering & Intreprenörskap


ett paradigmskifte i behov av jämlikhet

online_transactions
mobile marketing

Näringslivet har förändrats i takt med ny teknik och digitaliseringens framväxt.
Digitaliseringen är en del i en teknologisk process med syfte att förbättra och effektivisera en verksamhet.
Paradigmskiftet, från det analoga till det digitala, har lett till att vi omdefinierat våra liv.
Digitaliseringen skapar nya möjligheter, för oss framåt och har en enormt positiv verkan på företagsamhet.

Intraprenörens roll är att aktivt driva och förnya verksamheten i ett etablerat företag genom att utveckla nya digitala produkter/tjänster. Idag är intraprenörskapet kraftigt överrepresenterat av män, och det oavsett bransch. Orsakerna kan vara många, bland annat att män i större utsträckning väljer tekniska utbildningar.

Digitalisering & Intreprenörskap

Att så förhållandevis få kvinnor är intreprenörer riskerar att skapa en snedvriden digitalisering då gruppen män som för digitaliseringen framåt blir en allt för homogen grupp. Konsekvensen blir att vi riskerar att utveckla sämre digitala produkter och tjänster, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och förlust inom verksamheter.

För att digitaliseringen ska nå sin fulla potential och kraft, för den enskilda verksamheten, näringslivet och även samhället, så behöver vi alla arbeta aktivt för att skapa en heterogen grupp bestående av kvinnor och män som för utvecklingen framåt.

Dela den här artikeln

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Dela på print