Svenska företagare

Ett dynamiskt näringsliv, med både små innovativa företag och globalt verksamma storföretag, utgör grunden för vårt välstånd. Därför är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar de befintliga företagens förutsättningar och skapar möjligheter för att så många som möjligt ska kunna starta nya företag.

Svenska företagare ser ljust på framtiden och tillväxten

Growing
visual data

83 % av svenska entreprenörer vill och är positivt inställda till att öka sin tillväxt.

Motivationen hos företagarna är ett resultat av den höga efterfrågan av produkter, varor och tjänster på marknaden. 60 % av företagen säger sig kunna möta en ökad produktion och expansion på ett kostnadseffektivt sätt. En stark majoritet kommer själva kunna finansiera företagets tillväxt.

Den största problematiken för svenska entreprenörer är att hitta rätt kompetens i takt med expansion, men samtidigt tror mertalet av företagen att de inom tre år kommer att ha ökat avsevärt i antal anställda.

Inom en treårs- period säger sig 75 % av företagen satsa allt mer på frågor inom "hållbarhet och miljö"- som en del i en strategi att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Dessutom har en stor del av svenska företag för avsikt att lansera en ny/förbättrad produkt eller tjänst och en stor del överväger även att expandera internationellt.

Dela den här artikeln

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på pinterest
Dela på email
Dela på print