Ett starkt nätverk skapar möjligheter!

Ditt nätverk kan ge dig goda råd, stöd och feedback och nya möjligheter öppnar enklare upp sig.

Med "word-of-mouth" kan även nya kunder och leverantörer komma till dig. Tänk på att strategiskt nätverkande kräver att du har dina personliga kontakters behov i åtanke när du själv nätverkar. Framgångsrika relationer bygger på ömsesidig utväxling- att ge och ta.

Entreprenör Sverige ger företagare en gemensam plattform för att nätverka. Vi vill förenkla, främja och möjliggöra givande affärsrelationer. Det gör vi genom att stärka förutsättningarna för långsiktiga utbyten och samarbeten.

Våra EVENT

Skapa EVENT

Bli medlem i Entreprenör Sverige's Facebookgrupp- håll kontakten, ställ frågor och utbyt idéer